Vurdering skrevet den:
2017-06-15
Gi svar til vurdering

DRONNINGENS GATE 22 , HØnefoss

Leilighetsnummer: 1. dør fra venstre (H0101)

Total rating:

Gjennomsnittsvurdering i HØnefoss:

Kommentar:

Leiligheten er i god stand, det er rikelig med plass og det er inkludert hvitevarer med delvis møblering, men dessverre ingen fryser. Problemet med denne leiligheten er derimot utleier. Første problemet man støtet på var at vedkommende ikke sa i fra i "rimelig tid" om når det blant annet skulle holdes visninger, det ble gitt varsel 30 minutter før visning. Det ble tildelt lite informasjon om hvem som flyttet inn og ut. Det virker som det var likegyldig for utleier hvem det ble leid ut til. Utleieren begynte så å komme til utider, hvor vedkommende bare låste seg inn. Noen ganger sa utleier i fra med ca. 15 minutters varsel, andre ganger kom utleier bare fordi vedkommende skulle "ordne andre greier i nærheten" og sjekke ut om også denne leiligheten "hadde muligens noen problemer med de samme tingene", samt andre forklaringer senere med at utleier låste seg inn for å se hvordan det senere kunne bygges om i leiligheten. Til tross for at utleier pratet om hvor mye penger som hadde blitt brukt på oppussing var det dårlig isolert noe som førte til en kald leilighet over høsten og vinteren, dette resulterte til dyre strømregninger. Utleier fortsatt med å låse seg inn flere ganger, og når man sendte melding om at det var et jente-kollektiv hvor man ikke alltid var anstendig kledd, og man lett kunne oppleve ukomfortable sammenstøt- fikk man tilbakemelding på at det var slik utleier hadde praktisert det. Det ble ytret ønske om at utleier skulle banke på, slik at man fikk åpnet opp. Og om man ikke åpnet, så måtte man avtale en tid hvor man kunne komme innom ved en annen anledning. Dette ble ikke overholdt. Det ble så satt i gang bygningsarbeid i kjelleren under leiligheten, hvor det aldri ble gitt noe varsel om dette arbeidet. Hendelsen tok sted midt i eksamensperioden, det ble borret i grunnmuren i underetasjen. Bygningsarbeidet ble avtalt tre mnd i forkant, ingen varsel ble noen gang mottatt av beboerne. Bygningsarbeidet holdt på til nærmest kl 20 på kveldene, også om helgene. Her ble det mye diskusjon, før utleier forstod at et bygningsarbeid på denne tiden var urimelig. Kjøleskapet streiket, og det lakk vann fra det slik at kjøleskapet måtte stadig overvåkes så vannet ikke skulle medføre noe vannskader. Dette tok om lag 2 mnd. før en del som måtte byttes ble ordnet. Utleier fortsatt å låse seg inn når det passet vedkommende, man kunne komme hjem til at det stod ting i leiligheten. Når man spurte hvorfor ting ikke ble lagt igjen utenfor døren, da utleier ikke hadde tilgang til å låse seg inn, mente utleier at dette var vedkommendes leilighet, slik at vedkommende bestemte over fellesarealet og at leietakere bare leide enkeltrom. Senere når det ble holdt visninger på ny ble det gitt kort varsel, gjerne kvelden før. Utleier sendte meldinger for å spør når det passet å ha visning, avtaletidspunktet ble satt, men dette ble ikke holdt fra utleiers side. Se lenke: https://www.leieboerforeningen.no/Rettigheter/Annetnyttig/tabid/381/ID/2298/Utleier-misbruker-nkkel.aspx. Ved en anledning ønsket utleier at man skulle ringe angående et rom som var for utleie. Leietakerne var opptatte med studier, så det ble det besvart skriftlig. Utleier gjentok ønsket om svar muntlig, og ettersom dette ikke ble gitt, så måtte utleier "reise bort i leiligheten og ordne noe på rommet på egen hånd. Takk for hjelpen!”. Til orientering skulle utleier så ”innom rommet i løpet av 15 minutter”. Det ble så gitt beskjed om at det var anledning til å komme innom neste dag. Utleier kom så denne fredagskvelden kl.21.45. Utleier banket gjentatte ganger på døren, 5-6 ganger. I mellomtiden sendte utleier meldinger og ringte, hvor vedkommende ønsket å komme inn. Utleier reiste, for å så komme tilbake. Bankingen fortsatte, til de i andre etasje kom ut og lurte på hva som foregikk da ungene ble skremt. Etter utleier forlot huset, ble vedkommende ringt opp og orientert med at en 15-minutters varsel om at han skulle komme innom så sent en fredagskveld- ikke var tilstrekkelig. Utleier fortalte at det skulle tas bilde av en seng på dette rommet, og dette ble besvart med at om utleier bare hadde orientert om dette på melding så kunne man hjulpet vedkommende ved å ta bilder, og unngått dette problemet med sene upassende besøkstider. Kort oppsummert: Utleier tar seg inn i boligen gjentatte ganger over et lenger tidsrom, både når leietakere er til stede og ikke, og ønsker ellers å komme innom boligen til upassende tid/kort varsel.


  • Pris: 4600 kr
  • Strøm: Ikke inkludert
  • Utleietype: Privat utleier
  • Depositumsordning: item['deposit_type'] == 1) echo 'Banks details on the tenant name'; else if($this->item['deposit_type'] == 2) echo 'Cash'; else if($this->item['deposit_type'] == 3) echo 'Tenant Guarantee'; else if($this->item['deposit_type'] == 4) echo 'Fees'; else if($this->item['deposit_type'] == 5) echo 'Locked account'; else echo 'Other types of deposit'; ;?>

Totalvurdering
Tilstands rating
Rating av vindu
Rating av lydisolering
Rating av brannsikkerhet
Totalvurdering av leilighet
Utleiers evne til å fikse ting
Utleier kommer uanmeldt/ofte på besøk
Rating av mulighet til å henge opp bilder etc.
Totalvurdering av utleier
Rating av omgivelsene