Vurdering skrevet den:
2017-09-21
Gi svar til vurdering

BERGEN HANS TANKS GATE 16 , Bergen

Leilighetsnummer: ukjent

Total rating:

Gjennomsnittsvurdering i Bergen:

Kommentar:

Etter mitt syn en useriøs huseier som det var utrolig vanskelig å forholde seg til. Jeg følte at målet var å snike til seg mest mulig penger ved hjelp av sleipe metoder. Det er i tillegg overpriset da du bor med 6 andre og det er både små rom og fellesareal.


  • Pris: 5200 kr
  • Strøm: Ikke inkludert
  • Utleietype: Firma
  • Utleiers navn: Alliance Seafood / Sierra AS
  • Depositumsordning: Banks details on the tenant name

Totalvurdering
Tilstands rating
Rating av vindu
Rating av lydisolering
Rating av brannsikkerhet
Totalvurdering av leilighet
Utleiers evne til å fikse ting
Utleier kommer uanmeldt/ofte på besøk
Rating av mulighet til å henge opp bilder etc.
Totalvurdering av utleier
Rating av omgivelsene