Vurdering skrevet den:
2018-04-04
Gi svar til vurdering

Trondheim Clara Holsts Veg 23 23 , Trondheim

Leilighetsnummer: ukjent

Total rating:

Gjennomsnittsvurdering i Trondheim:

Kommentar:

Brannalarmen går veldig ofte. Etter mitt syn useriøse utleiere som tar seg inn i leiligheten uten forvarsel. Utleierne har ikke kontroll på hvilke enheter som er kollektiver og leiligheter. Skap og lignende som skulle vært inkludert i leiligheten var ikke der ved innflytning.


  • Pris: 5583 kr
  • Strøm: Ikke inkludert
  • Utleietype: Firma
  • Utleiers navn: Aha Eiendom
  • Depositumsordning: Tenant Guarantee

Totalvurdering
Tilstands rating
Rating av vindu
Rating av lydisolering
Rating av brannsikkerhet
Totalvurdering av leilighet
Utleiers evne til å fikse ting
Utleier kommer uanmeldt/ofte på besøk
Rating av mulighet til å henge opp bilder etc.
Totalvurdering av utleier
Rating av omgivelsene